OLUŞUM SÜRECİ

Hedef 2030 Oluşum Süreci

Türk Kızılay Hedef 2030 vizyon belgesi; IFRC 2019 Küresel İvmelenme Planı, IFRC 2030 Stratejik Planı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alt detaylarında Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen benchmarking çalışması raporu referans alınarak oluşturulmuştur.

Benchmarking çalışması süresince mevcut plan çıktıları, sosyoekonomik global ihtiyaçlar ve konjonktür çerçevesinde değerlendirmeye dahil edilmiş neticede hedefler önünde engel teşkil edebilecek olgu ve süreçler belirlenmiştir. Nihai olarak analiz sonuçları haritalanmış ve Türk Kızılay Hedef 2030 vizyon belgesine temel olan konsept sınıflandırma yapılmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğmuştur. Amaç, dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturmaktır.

KızılHaç ve Kızılay, insancıl ve barışçıl bir dünya için çalışmalar yürütmektedir. IFRC, uzun vadeli hedeflerini somutlaştırmakta, KızılHaç ve Kızılay'ın kuruluş amacına uygun kalmasını sağlamakta ve geliştirmektedir. IFRC 2030, Uluslararası Kızılhaç Federasyonu ve Kızılay Toplulukları Federasyonu içinde yapılması gereken değişikliklerle ilgili olarak oluşturulmuştur.

Yoksulluğa Son Açlığa Son Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam Nitelikli Eğitim Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temiz Su ve Sanitasyon Erişebilir ve Temiz Enerji İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı Eşitsizliklerin Azaltılması Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar Sorumlu Üretim ve Tüketim İklim Eylemi Sudaki Yaşam Karasal Yaşam Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar Amaçlar İçin Ortaklıklar Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar
Kızılay Çalışan Sayısı
Kızılay Şube Sayısı
Kızılay Temsilcilik Sayısı
Müdahale Merkezi / Bölge Afet Yönetim Merkezi
Delegasyon Sayısı

Kızılay'ın Geleceğine Yön Ver

Türk Kızılay 2021-2030 stratejik planımızı inceleyebilir, amaç ve hedeflere ilişkin görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Her bir kelimenizi dikkatle okuyup gerekli aksiyonları alacağımızdan emin olabilirsiniz..

Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.

Detaylı Bilgi